Yukarı Çık

Büyükmurat Sigorta - İşyeri Sigortası

Tüm İşyeri Sigortası


İşyerinizi tehdit edebilecek riskler...

Yangın, yıldırım, infilak. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör. Hava ve kara taşıtları çarpması. Dahili su basması. Duman. Hırsızlık. Kira kaybı. İş durması. Alternatif işyeri masrafları. Yangın mali sorumluluk. Fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, enkaz kaldırma masrafları,cam kırılması (500 YTL.)

Tüm İşyeri Sigortası güvence sağlar!

Tüm İşyeri Sigortası, bütün bu risklere karşı aşağıda tanımlanan işyeri binanızın ve/veya eşyalarınızın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı maddi zararları, Tüm İşyeri Sigortası Poliçe Bilgileri Kitapçığı'nda kapsamlı olarak açıklanan teminat koşulları ve teminatlar dahilinde sigorta eder.

Ayrıca, makine demirbaşlarınızı işyerinizin dışındayken de belli limitlerle teminat altına alır.

Sigortalının yanında çalışanlara ait eşyalar da bu teminatlara dahildir (nakit, her türlü kıymetli evrak, pul hariç). Risklerin yoğunlaştığı kritik günlerde (yılbaşı ve dini bayramların öncesindeki 15 günlük süre) teminatınız %25 oranında artırılmış olarak değerlendirilir.

İstenirse, deprem, sel ve su baskını riskleri de temin edilir.

İşyeri binası tanımı ve sigorta kapsamı

Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış; tam kâgir olarak tanımlanan işyeri binası.

Bu tanım kapsamına bina içindeki ve üzerindeki her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeyler ile yapı tarzı tam kâgir olmak kaydı ile bina dışındaki garaj gibi eklentiler dahildir. Temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar hariçtir.

Kat mülkiyeti mevzuatına tâbi işyeri binalarının ortak kısımları da yukarıdaki tanımlar dahilinde sigorta kapsamına girer.

İşyeri muhteviyatı tanımı ve sigorta kapsamı

Aşağıda tanımı yapılan sigortalıya ve yanında çalışanlara ait muhteviyat ile ilgili eşyalar.

Tanımı yapılan işyeri binası içinde bulunan ve sigortalıya ait olup, sigortalının iştigal konusuna giren makine, demirbaş, emtea, malzeme, dekorasyon ve çalışanlara ait eşyalar. Kat mülkiyeti mevzuatına tâbi işyeri binalarının ortak kısımlarında bulunan muhteviyat da yukarıdaki tanımlar dahilinde sigorta kapsamına girer.

Sigorta kapsamı dışında kalan eşyalar

Her türlü para, döviz, çek, kredi ve para kartı ve benzeri kartlar, pul, hisse senetleri, tahviller, kıymetli evrak, modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, ticari defterler, belgeler, el yazmaları, altın, gümüş ve diğer kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevherat, değerli taşlar, inciler ve benzerleri.

Süper Ev Sigortası

Değeri yüksek konutlara eksiksiz güvence...

Koç Allianz, gücünü bir yandan Koç Topluluğu'ndan, bir yandan da dünyanın bir numaralı sigorta devi Allianz'dan alıyor. 1923 yılından beri deneyimiyle, yurdumuzun her yanındaki uzman acenteleri ve uluslararası ortakların kazandırdığı güçle Koç Allianz, tüm risklerinizi sizin adınıza güvence altına almak için en uygun ve doğru çözümleri üretiyor, gerekli teminatları vererek hasarları tam ve zamanında ödüyor...

Ürünler - Ev ve İşyeri Sigortası
 • Evinizi tehdit edebilecek riskler: Yangın, yıldırım, infilak... Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör... Hava ve kara taşıtlarının çarpması... Dahili su, sel / su baskını... Duman... Hırsızlık, kira kaybı, geçici konut masrafları... Fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, enkaz kaldırma masrafları.. Süper Ev Sigortası, eksiksiz güvence sağlar!.. Süper Ev Sigortası, bütün bu risklere karşı konut binanızın ve / veya eşyalarınızın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı maddi zararları, Süper Ev Sigortası Poliçe Bilgileri Kitapçığı'nda kapsamlı olarak açıklanan teminat koşulları ve teminat limitleri dahilinde sigorta eder.
 • Komşularınıza, kiracınıza veya ev sahibinize, yangın, infilak, dahili su, duman, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör riskleri ile verebileceğiniz zararları, dilediğiniz limit ile teminat altına alma imkanı sunar. Evinizin ve eşyalarınızın sigorta bedellerini yeni değer üzerinden yaptırmanız halinde, hasar gören eski eşyalarınızın yerine yenisini alabilmenizi temin eder.
 • Kişisel sorumluluklarınızı, seçtiğiniz limitle teminat altına alma imkanı sunar.
 • Mücevherat, ziynet eşyaları ve saatleri teminat altına alabilme imkanı tanır.
 • Değerlerinizi sigorta süresi zarfında meydana gelebilecek enflasyonist değer artışlarına karşı koruma imkanı sağlar.

%10'a kadar eksik sigorta uygulaması yapılmaz.

Ek prim ödemeksizin sağlanan teminatlar...
 • Cam kırılması risklerini,
 • TV, radyo, video, DVD, VCD, müzik seti ve bilgisayarların kazaen kırılmasını,
 • Buzdolabı ve / veya derin dondurucuların arızalanması sonucu içerisinde bulunan gıda maddelerinin bozulmasını,
 • Fırtına sebebiyle, uydu antenleri, güneş kollektörleri ya da klima cihazı dış ünitelerinde meydana gelebilecek hasarları,
 • Tam kagir yapılı bina içerisinde bulunması kaydıyla, konut dışındaki eşyalara gelebilecek zararları,
 • Yakıt sızması hasarlarını ek prim ödemeksizin teminat altına alır.
Yardım hizmeti...

Acil tamir gerektiren durumlarda, poliçe kitapçığında belirtilen koşullar dahilinde, tek bir telefon ile tesisatçı, elektrikçi, camcı, çilingir hizmeti temin edilir.

Hukuksal koruma...

Süper Ev Sigortası, taşınmaz mala bağlı veya kişiden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda Sigortalının korunmasını sağlar. Bu teminat, Sigortalının taraf olduğu sigorta sözleşmesiyle saptanan konular kapsamındaki hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesine vekalet ücreti, dava masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname çekilmesi, dilekçe yazımı ve cevapları ile ilk dava masrafları avansını karşılar.

Sağlık kuruluşlarında indirim...

Poliçenizin ekindeki tanıtım kartınızla, Koç Allianz'ın anlaşmalı sağlık kuruluşları ve tedavi merkezlerindeki indirim olanaklarından yararlanabilirsiniz.

Hasarsızlık indirimi...

Süper Ev Sigortası, hasarsız geçen yıllarda, prim ödemelerinizde yüzde 30'a varan indirimler sağlar:

1. yıl sonu poliçe yenilemelerde % 10
2. yıl sonu poliçe yenilemelerde % 20
3. yıl sonu poliçe yenilemelerde % 25
4. yıl sonu poliçe yenilemelerde % 30

İsteğe bağlı güvenceler...
 • Depreme ve yanardağ püskürmesine karşı güvence
 • Deniz taşıtları çarpmasına karşı güvence
Peşin indirimi...

Peşin ödemelerde %3 indirim uygulanır.

Konut binası tanımı ve sigorta kapsamı...

Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış, tam kâgir olarak tanımlanan konut binası.

Bu kapsama, yapı tarzı tam kâgir olmak kaydıyla bina dışındaki garaj ve bahçıvan evi gibi eklentilerde bulunan ev eşyası ve kişisel eşya dahildir (Her türlü motorlu taşıtlar, karavanlar, tekneler, bunların aksesuar ve yedek parçaları ile canlı hayvanlar, sigorta kapsamı dışındadır). Kat mülkiyeti mevzuatına tabi konutların ortak kısımlarında bulunan ev eşyası ve kişisel eşya da yukarıdaki tanımlar dahilinde eşya kapsamına girer.

Sigorta kapsamı dışında kalan eşyalar

Her türlü para, döviz, çek, kredi ve para kartı ile benzeri kartlar, pul kolleksiyonuna dahil olmayan pullar, hisse senetleri ve diğer kıymetli evraklar, belgeler, el yazmaları, kalıplar, mıhlanmamış kıymetli taşlar, inciler ve benzerleri, çubuk külçe ve meskûk altın (kulplu veya kulpsuz) ve diğer kıymetli madenler.

Yanınızdaki güç!..

Uzman, yaygın, güvenilir acente ağımızla, tüm risklerinizi güvence altına alıyoruz. Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz'ın ve Koç Topluluğu'nun güçlü desteğiyle tüm müşteri gruplarına uygun sigorta çözümleri sunuyoruz. Riskleri doğru tanımlayarak gerekli teminatları verip hasarları tam ve zamanında ödüyoruz.